Image
Omhoog
Open navigatie

Privacyverklaring en disclaimer

Hollands Lof vindt het belangrijk dat verantwoord en veilig omgegaan wordt met persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens om dienen te gaan. Hieronder leest u over onze uitgangspunten en de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen.

Hollands Lof

Hollands Lof is een creatief communicatiebureau gevestigd in broedplaats de Greiner in Haarlem.

Privacyverklaring

Hollands Lof gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens waarvoor we expliciete toestemming hebben gekregen.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we hiermee omgaan. Heb je nog vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur een mail naar oplossingen@hollandslof.nl.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijnen en conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt zullen persoonsgegevens verwijderd worden.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen Persoonsgegevens

Wij voldoen technisch en functioneel aan de eisen die worden gesteld aan het beveiligen van jouw gegevens. Ook het afhandelen van vragen is zo ingericht dat alleen de daartoe bevoegde medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daar lees je ook over jouw rechten die je persoonsgegevens betreffen.

Jouw rechten

Als je ons een vraag stelt, stopt het verwerken van je persoonsgegevens nadat wij jouw vraag hebben beantwoord. Jij hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te verwijderen, af te schermen of te verwijderen.

Meer uitleg over deze rechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Vind je dat jouw privacy niet goed genoeg gewaarborgd is? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke rechten je hebt over je data

Betrokkenen kunnen ons altijd vragen welke persoonsgegevens bekend zijn. Er bestaat inzagerecht, recht op correctie en verwijdering. Verwijdering is alleen mogelijk wanneer er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van de gegevens.

Betrokkenen kunnen ook recht uitoefenen op beperking van persoonsgegevensverwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht op bezwaar.

Hollands Lof reageert binnen een kalendermaand op een verzoek tot uitoefening van rechten.

In principe verstrekken wij de gevraagde informatie kosteloos en werken wij kosteloos mee aan de uitoefening van deze rechten.

Cookies

Indien je onze website bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit  van  hun  campagnes  te  kunnen  bieden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Anonieme informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken wordt door Google bewaard. Wij gebruiken de informatie om onze website te verbeteren. De cookies verzamelen anonieme informatie over het aantal sitebezoekers, hoe ze op de site zijn gekomen en welke pagina’s ze bezoeken. Geen persoonlijke informatie over uw bezoek wordt door ons bewaard.

Copyright + disclaimer

Beeldrecht

Het beeldmateriaal op onze website is door Hollands Lof ontworpen of aangeschaft. Op de website is het intellectueel eigendomsrecht en gebruiksrecht van toepassing.

Als er iets mis gaat, wat dan?

Hollands Lof gaat zo zorgvuldig en veilig als mogelijk is om met gegevens. Echter er kan iets mis gaan. Denk hierbij aan het verkeerd adresseren van een brief of email of gegevens die verloren zijn geraakt. In termen van privacy is dan sprake van een datalek. Natuurlijk is het van belang dat Hollands Lof daar zo snel mogelijk over geïnformeerd wordt om passende maatregelen te kunnen nemen. Als een datalek bij ons ontstaat dan informeren wij betrokkene(n) en ook de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met Hollands Lof

Heb je vragen inzake de verwerking van persoonsgegevens, het uitoefenen van rechten en het melden van datalekken neem dan contact op met Hollands Lof; oplossingen@hollandslof.nl of bel 023 – 534 59 59.